Martin Brož - psychoterapie

Psi jako psychologie

hlavní stránka | kde a kdy spolu můžeme pracovat | co dělám - psychoterapie | co nedělám a neumím

Co nedělám a neumím

Profesně se věnuji pouze psychoterapii. Upozorňuji, že se nezabývám níže uvedenými oblastmi:
  • dopravně-psychologickým vyšetřením,
  • psychologickým vyšetřením pro lékařské či soudní účely,
  • psychodiagnostikou a psychologickým testováním,
  • terapií dětí a pedagogicko-psychologickým (výchovným) poradenstvím,
  • domácím násilím

a dále:

  • neposkytuji rady, návody, koučing atp.,
  • neužívám postupy z terapeutického směru KBT,
  • nevěnuji se alternativním / ezoterickým metodám,
  • nepíši na vyžádání psychologické zprávy.
S požadavky z těchto oblastí mne prosím nekontaktujte.


Mgr. Martin Brož - psycholog, psychoterapeut | IČ 88779211 | http://www.mb-psychoterapie.cz | © 2012-2021