Martin Brož - psychoterapie

Psi jako psychologie

hlavní stránka | kde a kdy spolu můžeme pracovat | co dělám - psychoterapie | co nedělám a neumím

Psycholog - Hradec Králové

Vítejte na mých stránkách. Jsem psycholog a psychoterapeut, je mi 40 let. Můžete se na mne obrátit, chcete-li si o něčem krátce promluvit i pokud chcete chodit do dlouhodobé psychoterapie. Pracuji v Hradci Králové (adresa viz. kde a kdy spolu můžeme pracovat).

V současnosti mám volnou kapacitu, tedy mohu vzít zájemce do terapie.

Kdo jsem

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Mám z dřívějška zkušenost s prací v manželské a rodinné poradně, se závislými lidmi v terapeutické komunitě pro drogově závislé a se starými lidmi v domově důchodců. A dále s duševně nemocnými v CEDR o.p.s., kde v současnosti vedu skupinovou terapii.

Jsem absolventem terapeutického výcviku s psychodynamickým zaměřením pod o.s. SUR a dále terapeutického výcviku s důrazem na psychosomatický přístup pod LIPPP o.p.s.

Mým supervizorem je psychoanalytička MUDr. Helena Pavlová.

Kontakt a cena

telefon: 721 710 198
e-mail: martinbroz77@gmail.com, martinbroz@mb-psychoterapie.cz

Cena je 600 Kč za hodinové sezení pro individuální práci a 800 Kč za hodinu pro práci se dvojicí.


Mgr. Martin Brož - psycholog, psychoterapeut | IČ 88779211 | http://www.mb-psychoterapie.cz | © 2012-2018