Martin Brož - psychoterapie

Psi jako psychologie

hlavní stránka | kde a kdy spolu můžeme pracovat | co dělám - psychoterapie | co nedělám a neumím

Psycholog - Hradec Králové

Vítejte na mých stránkách. Jsem psycholog a psychoterapeut, je mi 47 let. Můžete se na mne obrátit, chcete-li si o něčem jednorázově promluvit i pokud chcete chodit do dlouhodobé psychoterapie.
Pracuji v Hradci Králové (adresa viz. kde a kdy spolu můžeme pracovat) a tamtéž jsem registrovaný na živnostenském úřadě.

Kdo jsem

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Mám z dřívějška zkušenost s prací v manželské a rodinné poradně, se závislými lidmi v terapeutické komunitě pro drogově závislé a se starými lidmi v domově důchodců. A dále s duševně nemocnými v CEDR Pardubice o.p.s, kde jsem vedl skupinovou terapii.

Jsem absolventem terapeutického výcviku s psychodynamickým zaměřením pod SUR. Také terapeutického výcviku s důrazem na psychosomatický přístup pod LIPPP a dále krátkého výcviku v terapii vztahu tamtéž.

Mým supervizorem je psychoanalytička MUDr. Helena Pavlová.

Kontakt a cena

telefon: 721 710 198
e-mail: martinbroz77@gmail.com

Cena je 1000 Kč za hodinu pro individuální práci nebo 1200 Kč za hodinu pro práci se dvojicí.


Mgr. Martin Brož - psycholog, psychoterapeut | IČ 88779211 | http://www.mb-psychoterapie.cz | © 2012-2024